“امام موسی صدر” تا سال 2011 در زندان شهر “سبها” نگه‌داری می‌شد

سخنگوی کمیته پیگیری پرونده ربوده شدن موسس جنبش امل لبنان در مصاحبه‌ای فاش کرد امام موسی صدر تا سال 2011 در زندان شهر “سبها” نگه‌داری می‌شد.به گزارش پایگاه خبری لبنان-24؛”حسن الشامی” سخنگوی کمیته پیگیری پرونده ربوده شدن “امام موسی صدر” و دو تن از نزدیکانش و همچنین هماهنگ‌کننده دستگاه قضایی لبنان با طرف لیبیایی با […]

سخنگوی کمیته پیگیری پرونده ربوده شدن موسس جنبش امل لبنان در مصاحبه‌ای فاش کرد امام موسی صدر تا سال 2011 در زندان شهر “سبها” نگه‌داری می‌شد.به گزارش پایگاه خبری لبنان-24؛”حسن الشامی” سخنگوی کمیته پیگیری پرونده ربوده شدن “امام موسی صدر” و دو تن از نزدیکانش و همچنین هماهنگ‌کننده دستگاه قضایی لبنان با طرف لیبیایی با اشاره به اینکه دو بازداشتی در سطح سرلشگر و سرتیپ ارتش رژیم قذافی در زمینه پرونده “امام موسی صدر” و نزدیکانش تحت بازجویی قرار گرفتند، افزود:  مرتبطان به پرونده جنایت ربوده شدن “امام موسی صدر” زیاد هستند، اما تنها عامل این جنایت شخص “معمر قذافی” است.

shabnamnews280947386213629

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما تمامی عاملان ربوده شدن “امام موسی صدر” در داخل و خارج از لیبی را تحت تعقیب قرار می‌دهیم، از یادداشت تفاهم بین لبنان و لیبی که در آن طرف لیبیایی به جنایت ربوده شدن “امام موسی صدر” در این کشور توسط رژیم قذافی اعتراف کرد، استقبال کرد.”حسن الشامی” همچنین گفت: هدف غایی ما آزادی امام موسی صدر و نزدیکانش است و تمامی تلاش خود را در این زمینه به کار خواهیم بست؛ما در مقابل عملی امنیتی و قضایی دقیقی قرار گرفتیم؛ هر سخنی که از وجود اقدام محرمانه در پرونده “امام موسی صدر” گفته می‌شود، بی‌پایه واساس است؛ هر زمانی‌که ما به نتیجه‌ای در این باره دست یابیم آن را منتشر خواهیم کرد.وی با رد انتشار برخی خبرها و شایعات در مورد ترور “امام موسی صدر”، افزود: “امام موسی صدر” و دو تن از دوستانش تا فوریه سال 2011 همچنان در زندان شهر “سبها” در لیبی نگه‌داری می‌شدند.