تشکیل شورای هماهنگی در افغانستان برای انتقال قدرت

رسانه‌های روس امروز، یکشنبه اعلام کردند، شورای هماهنگی برای اداره کشور را بعد از خروج اشرف غنی از کشور برعهده می‌گیرد. حامد کرزای رسما این تشکیل این شورا را اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری نووستی روسیه، حامد کرزای، رئیس جمهوری پیشین افغانستان اعلام کرد، این شورا شامل عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی صلح و گلبدین حکمتیار، […]

رسانه‌های روس امروز، یکشنبه اعلام کردند، شورای هماهنگی برای اداره کشور را بعد از خروج اشرف غنی از کشور برعهده می‌گیرد. حامد کرزای رسما این تشکیل این شورا را اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری نووستی روسیه، حامد کرزای، رئیس جمهوری پیشین افغانستان اعلام کرد، این شورا شامل عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی صلح و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی خواهد بود.او خاطرنشان کرد، تشکیل این شورا برای تضمین انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز است.

رئیس جمهوری پیشین می‌گوید که برای جلوگیری از هرج و مرج و کاهش درد و رنج مردم و جهت اداره هرچه بهتر امور مربوط صلح و انتقال مسالمت آمیز شورای هماهنگی متشکل عبدالله عبدالله گلبدین حکمتیار و خود او تشکیل شده است.همچنین منبع نزدیک به طالبان گفت، در سایه ورود طالبان به کابل و ترک کشور از سوی اشرف غنی این شورای جدید شامل حامد کرزای، رئیس‌جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی صلح افغانستان خواهد بود.

این منبع تاکید کرد: شورای جدید قدرت را به زودی به طالبان واگذار خواهد کرد.این خبرگزاری به نقل از منبع در کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان گزارش داد، طالبان طی مذاکرات امروز تحویل قدرت از غنی را رد کرد و طرفین راهکارهای دیگر درباره تحویل قدرت به طالبان از طریق دیگر رهبران سیاسی را بررسی کردند.دو مقام طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت انتقالی در افغانستان شکل نمی‌گیرد و انتظار دارند که قدرت را به طور کامل در اختیار بگیرند.پیش از این عبدالستار میرزا کوال، سرپرست وزارت کشور گفته بود که قدرت به یک دولت انتقالی واگذار می‌شود.