طالبان وارد کاخ ریاست‌جمهوری شدند/طالبان: به زودی تشکیل امارت اسلامی افغانستان را اعلام می‌کنیم

دو تن از رهبران طالبان که در کابل هستند، گفتند، افراد مسلح این گروه بر کاخ ریاست‌جمهوری در افغانستان مسلط شدند. این پس از خروج اشرف غنی از این کشور است. این اظهارات طالبان در حالی است که هیچ منبع دولت افغانستان این مساله را تایید نکرده است.به گزارش اسپوتنیک، جنگجویان گروه طالبان امروز، یکشنبه […]

دو تن از رهبران طالبان که در کابل هستند، گفتند، افراد مسلح این گروه بر کاخ ریاست‌جمهوری در افغانستان مسلط شدند. این پس از خروج اشرف غنی از این کشور است. این اظهارات طالبان در حالی است که هیچ منبع دولت افغانستان این مساله را تایید نکرده است.به گزارش اسپوتنیک، جنگجویان گروه طالبان امروز، یکشنبه وارد کاخ ریاست جمهوری شدند.

امروز در کاخ ریاست جمهوری نمایندگان گروه طالبان با اشرف غنی رئیس جمهوری مستعفی افغانستان گفت‌وگو کردند، اما به نظر می‌رسد که به نتیجه مورد نظر نرسیدند و اشرف غنی افغانستان را ترک کرد و گروه طالبان برخی از بخش‌های شهر کابل را گرفتند. یک مقام طالبان به آسوشیتدپرس گفت که این گروه به زودی تشکیل «امارت اسلامی افغانستان» را از کاخ ریاست جمهوری در کابل اعلام می‌کند.

حکومت طالبان پیش از حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و زمانی که قدرت را در این کشور در دست داشت، خود را با نام «امارت اسلامی افغانستان» می‌خواند.گروه طالبان در جریان یک ماه گذشته با یورش‌های تهاجمی‌شان توانستند همه شهرهای مهم افغانستان به تصرف خود درآورند.