ظریف: دولت‌های آمریکا با اعمال تحریم‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسند

وزیر امور خارجه با بیان اینکه برجام بدون توسل به جنگ یک موضوع فصل هفتمی شورای امنیت را حل کرد، نوشت: دولت‌های آمریکا هیچ گاه نخواهند توانست به نتیجه مطلوبشان از اعمال تحریم علیه ایران دست یابند. «محمدجواد ظریف» روز چهارشنبه با انتشار نموداری از سانتریفیوژهای ایران و فشارهای تحریمی آمریکا در حساب کاربری خود […]

وزیر امور خارجه با بیان اینکه برجام بدون توسل به جنگ یک موضوع فصل هفتمی شورای امنیت را حل کرد، نوشت: دولت‌های آمریکا هیچ گاه نخواهند توانست به نتیجه مطلوبشان از اعمال تحریم علیه ایران دست یابند. «محمدجواد ظریف» روز چهارشنبه با انتشار نموداری از سانتریفیوژهای ایران و فشارهای تحریمی آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ۶ سال پیش در چنین روزی، برجام یک موضوع فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد را بدون توسل به جنگ، حل و فصل کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به رویکردهای مختلف روسای جمهوری آمریکا علیه ایران اظهار کرد: اوباما دریافت که «تحریم‌های فلج‌کننده» او، ایران و سانتریفیوژهای ایران را فلج نمی‌کند. ترامپ ساده‌لوحانه تصور کرد که «فشار حداکثری» چنین خواهد کرد. هرگز چنین نخواهد شد.ظریف با اشاره به نموداری که در توییت خود منتشر کرده است، خطاب به جو بایدن یادآور شد: رییس‌جمهوری آمریکا باید به دقت به این آمار و ارقام بنگرد. ظریف: دولت‌های آمریکا با اعمال تحریم‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسند