انفجار یک کشتی در بندر جبل علی دوبی

رسانه های اماراتی از وقوع آتش سوزی ناشی از انفجار در کشتی پهلو گرفته در دبی و نزدیک انبارهای سوخت خبر دادند.شبکه. تلویزیونی الحدث به نقل از منابع خود خبر داد، در یک کشتی پهلو گرفته در بندر جبل علی انفجاری رخ داده است. رسانه های اماراتی از وقوع آتش سوزی ناشی از انفجار در […]

رسانه های اماراتی از وقوع آتش سوزی ناشی از انفجار در کشتی پهلو گرفته در دبی و نزدیک انبارهای سوخت خبر دادند.شبکه. تلویزیونی الحدث به نقل از منابع خود خبر داد، در یک کشتی پهلو گرفته در بندر جبل علی انفجاری رخ داده است. رسانه های اماراتی از وقوع آتش سوزی ناشی از انفجار در منطقه ای در دبی و نزدیک انبارهای سوخت خبر دادند.

انفجار در بندر جبل‌علی دبی که ناشی از آتش سوزی در یک کشتی تجاری است طبق اعلام مدیر رسانه ای دولت دبی این آتش سوزی تلفات انسانی نداشته است