غریب آبادی: سفر معاون آژانس به ایران در چارچوب فعالیت‌های پادمانی است

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، گفت: آپارو، معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته جاری به ایران سفر می کند.غریب آبادی روز شنبه با بیان اینکه آپارو همچنین یکی از بازرسان مصوب برای ایران نیز محسوب می شود، گفت که بازدید وی […]

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، گفت: آپارو، معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته جاری به ایران سفر می کند.غریب آبادی روز شنبه با بیان اینکه آپارو همچنین یکی از بازرسان مصوب برای ایران نیز محسوب می شود، گفت که بازدید وی در راستای فعالیت های روتین پادمانی و در چارچوب موافقت نامه جامع پادمان است.نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین افزود: اگرچه با آژانس در تماس مداوم هستیم، اما هیچ برنامه گفت و گویی برای وی در تهران پیش بینی نشده است.