وزیر خارجه عربستان: برای بهبود روابط دوجانبه با ایران آماده ایم

ˈسعود الفیصلˈ وزیر خارجه عربستان سعودی، آمادگی ریاض را برای بهبود و توسعه روابط دوجانبه با تهران اعلام کرد.به گزارش عصر ما به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، سعود الفیصل این مطلب را امروز یکشنبه در جده هنگام دریافت استوارنامه ˈحسین صادقیˈ سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در عربستان بیان […]

ˈسعود الفیصلˈ وزیر خارجه عربستان سعودی، آمادگی ریاض را برای بهبود و توسعه روابط دوجانبه با تهران اعلام کرد.به گزارش عصر ما به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، سعود الفیصل این مطلب را امروز یکشنبه در جده هنگام دریافت استوارنامه ˈحسین صادقیˈ سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در عربستان بیان کرد.وی گفت:ˈ ما برای بهبود روابط دوجانبه بر اساس منافع مشترک و صداقت و صراحت آماده ایم.ˈبر اساس این گزارش، صادقی نیز اولویت سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را بهبود روابط با همسایگان به ویژه عربستان سعودی اعلام کرد.

75037_835