ظریف بر ضرورت هم افزایی کشورهای منطقه برای زمینه سازی ارسال کمک های انسانی به عراق و سوریه تاکید کرد

وزیر امور خارجه کشورمان بر ضرورت هم افزایی کشورهای منطقه برای زمینه سازی ارسال کمکهای انسانی و توزیع آنها بین مردم آسیب دیده عراق و سوریه تاکید کرد.به گزارش عصر ما به نقل از اداره کل دیپلماسی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف در دیدار صبح یکشنبه با والری آموس معاون دبیر کل سازمان ملل […]

وزیر امور خارجه کشورمان بر ضرورت هم افزایی کشورهای منطقه برای زمینه سازی ارسال کمکهای انسانی و توزیع آنها بین مردم آسیب دیده عراق و سوریه تاکید کرد.به گزارش عصر ما به نقل از اداره کل دیپلماسی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف در دیدار صبح یکشنبه با والری آموس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه ، همکاریهای کشورمان در حوزه امور بشردوستانه با سازمان ملل متحد بویژه در حوزه عراق و سوریه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

81275972-5889628

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با تشریح مشکلات انسانی پیش آمده برای مردم منطقه از ناحیه خشونت و افراطی گری بویژه در عراق و سوریه بر ضرورت هم افزایی کشورهای منطقه برای زمینه سازی ارسال کمکهای انسانی و توزیع آنها بین مردم آسیب دیده تاکید کرد.ظریف با تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در همکاری با سازمانهای بین المللی و یا برخی کشورها برای کمک رسانی به این مناطق، همکاری با سازمان ملل متحد را مورد تاکید قرار داد.وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در این دیدار ضرورت زمینه سازی برای ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم بی دفاع و در محاصره غزه را نیز مورد تاکید قرار داد.خانم والری آموس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه نیز دراین دیدار با تشکر از همکاریهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال کمکهای بشردوستانه به سوریه ، برنامه های سازمان ملل برای کمک رسانی به عراق را تشریح کرد.