آمانو: همکاری و عملکرد ایران قابل تحسین است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای که در نشست مطبوعاتی خود در تهران منتشر کرد، ضمن ابراز خوشنودی از عملکرد و همکاری کشورمان با آژانس تاکید کرد که آژانس نیز به تعهد خود برای همکاری و حل و فصل همه موضوعات با ایران پایبند است.ˈیوکیا آمانوˈ در این بیانیه با اشاره به […]

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای که در نشست مطبوعاتی خود در تهران منتشر کرد، ضمن ابراز خوشنودی از عملکرد و همکاری کشورمان با آژانس تاکید کرد که آژانس نیز به تعهد خود برای همکاری و حل و فصل همه موضوعات با ایران پایبند است.ˈیوکیا آمانوˈ در این بیانیه با اشاره به اینکه سومین سفر خود به ایران و نخستین سفر از زمان امضای بیانیه مشترک برای چهارچوب همکاری ها (11 نوامبر 2013) را تجربه می کند، گفته است: ˈامروز صبح مفتخر بودم که با رییس جمهور ˈروحانیˈ، وزیر خارجه ˈظریفˈ و معاون رییس جمهوری ˈصالحیˈ دیدار کنم.ˈ

81276032-5889590

آمانو در بیانیه اش تاکید کرده است که از دیدن تعهد ایران به اجرای ˈچهارچوب همکاری هاˈ و حل و فصل همه موضوعات کنونی و قبلی از طریق گفت و گو و همکاری با سازمان بین المللی انرژی اتمی (IAEA) خوشنود است.به گفته آمانو، وی پیشنهادهایی را برای پیشبرد همکاری ها به طرف ایرانی داده و امیدوار است این پیشنهادها در آینده ای نزدیک به اجرا در آید.رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی در این بیانیه تاکید کرده است: ˈآژانس به تعهد خود برای همکاری با ایران به منظور حل و فصل همه موضوعات گذشته و کنونی از راه همکاری و گفت و گو ادامه خواهد داد.ˈوی بر ادامه اجرای ˈچهارچوب همکاری هاˈ برای دستیابی به توافق نهایی تاکید کرده است.