امانو به تهران سفر می کند/ دستور مذاکرات، ادامه همکاری های ایران و اژانس

سفیر و نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت:آقای آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با ادامه همکاری های بین ایران و آژانس در قالب«چارچوبی برای همکاری» که سال گذشته امضا شد به ایران سفر می کند.رضا نجفی افزود: در سفر قبلی با توجه به فرصت کم امکان ملاقات […]

سفیر و نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت:آقای آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با ادامه همکاری های بین ایران و آژانس در قالب«چارچوبی برای همکاری» که سال گذشته امضا شد به ایران سفر می کند.رضا نجفی افزود: در سفر قبلی با توجه به فرصت کم امکان ملاقات مدیرکل با ریاست محترم جمهوری فراهم نشد و در این سفر ملاقات جناب آقای دکتر روحانی با آقای آمانو برای روز یکشنبه تنظیم شده است تا گفت و گویی در بالاترین سطح بین ایران و آژانس بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید صورت پذیرد.سفیر و نماینده دایم ایران در آژانس اضافه کرد: در این سفر همچنین انتظارات جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطوح به آژانس بین المللی انرژی اتمی منتقل خواهد شد.

81273501-5885099