نوری مالکی: از رئیس جمهور شکایت می کنم/آمریکا: از فواد معصوم حمایت خواهیم کرد

المیادین گزارش داد:نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت کیفر خواستی بر ضد رئیس جمهور به علت نقض قانون اساسی ارائه خواهد کرد.نوری المالکی در سخنان هفتگی خود گفت:روند سیاسی عراق با چالش ها و بحران های خطرناکی در طول سالهای گذشته روبرو بوده است و نزدیک بود این بحران ها نظام سیاسی جدید این کشور […]

المیادین گزارش داد:نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت کیفر خواستی بر ضد رئیس جمهور به علت نقض قانون اساسی ارائه خواهد کرد.نوری المالکی در سخنان هفتگی خود گفت:روند سیاسی عراق با چالش ها و بحران های خطرناکی در طول سالهای گذشته روبرو بوده است و نزدیک بود این بحران ها نظام سیاسی جدید این کشور را به فروپاشی بکشاند و بار دیگر دوران استبدادی و سرکوب در عراق زنده شود.ما به یاری خداوند و حمایت ملت عراق و نیروهای سیاسی ملی با التزام به قانون اساسی این کشور توانستیم طرح های مشکوک را که خواهان خیر و خوشی برای دولت و ملت عراق نیستند از بین ببریم. من در سخنان سابق خود درباره خطرناک بودن عبور از قانون اساسی عراق هشدار داده بودم، قانونی که ملت عراق در یک همه پرسی تاریخی به آن رای داده است. من همچنین درباره نادیده گرفتن موضوعات مرتبط به انتخابات هشدار داده بودم چرا که نادیده گرفتن این موضوعات به معنای مصادره کردن حقوق شهروندان عراقی است که در انتخابات پارلمانی این کشور برای انتخاب نمایندگان خود در قوه مقننه و مجریه شرکت کرده بودند.

-52_1_~1

وی افزود: من بر اساس مسئولیت های ملی،قانونی، اخلاقی و شرعی و اطلاع داشتن از اوضاع سیاسی،امنیتی،اجتماعی و اقتصادی عراق به رئیس پارلمان و رئیس جمهور کشور و دادگاه فدرال عراق درباره خطرناک بودن عبور از قانون اساسی و نادیده گرفتن این قانون در این مرحله حساس و دشوار کشور هشدار دادم و با این وضع اوضاع امنیتی در عراق بدتر خواهد شد و باید شاهد حوادث بدی در کشور باشیم که زیان های سنگینی به منافع عالی ملت عراق وارد کند. آمريکا اعلام کرد از رئيس جمهور عراق حمايت مي کند.به گزارش رویترز ، یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا پس از آنکه نوری المالکی نخست وزیر عراق فواد معصوم رئیس جمهور این کشور را به نقض قانون اساسی متهم کرد گفت آمریکا کاملا از رئیس جمهور عراق حمایت می کند.