ظریف به روسیه و آذربایجان سفر می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی از سفر هفته آینده محمدجواد ظریف وزیرامور خارجه ایران به روسیه و آذربایجان باهدف گفت وگو با طرف‌های منطقه‌ای خبر داد.‌ سعید خطیب زاده پنجشنبه شب در این توئیت افزود: ظریف روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده ۴-۳ آذرماه، باهدف گفت وگو با طرف‌های منطقه‌ای،‌ سفری به روسیه و […]

سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی از سفر هفته آینده محمدجواد ظریف وزیرامور خارجه ایران به روسیه و آذربایجان باهدف گفت وگو با طرف‌های منطقه‌ای خبر داد.‌ سعید خطیب زاده پنجشنبه شب در این توئیت افزود: ظریف روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده ۴-۳ آذرماه، باهدف گفت وگو با طرف‌های منطقه‌ای،‌ سفری به روسیه و آذربایجان خواهد داشت.‌او ادامه داد: قره‌باغ و آخرین تحولات منطقه و همچنین مسائل دو جانبه در دستور کار گفت وگوها قرار دارد.