گریه مقام سازمان ملل برای کودکان غزه

یک سخنگوی سازمان ملل در مصاحبه خبری برای توضیح ابعاد حمله رژیم صهیونیستی به یک مدرسه تحت پوشش این سازمان، با وجود تلاش بسیار برای خویشتنداری، مقابل دوربین گریست.«گریس گانس» مقام سازمان ملل متحد در مصاحبه با شبکه الجزیره عربی پس از اینکه نتوانست مانع گریه خود شود، با قراردادن دست روی چشمانش گریست.براساس گزارش […]

یک سخنگوی سازمان ملل در مصاحبه خبری برای توضیح ابعاد حمله رژیم صهیونیستی به یک مدرسه تحت پوشش این سازمان، با وجود تلاش بسیار برای خویشتنداری، مقابل دوربین گریست.«گریس گانس» مقام سازمان ملل متحد در مصاحبه با شبکه الجزیره عربی پس از اینکه نتوانست مانع گریه خود شود، با قراردادن دست روی چشمانش گریست.براساس گزارش ها بیش از یک چهارم 1300 قربان حملات رژیم نژادپرست صهیونیستی به غزه کودک هستند که شامل نوزادان چند روزه هم می شود.رژیم صهیونیستی افزون بر حملات مداوم به بیمارستان ها و پناهگاههای شناخته شده، تاکنون دو مدرسه سازمان ملل متحد را مورد حمله قرار داده که دهها شهید و زخمی از بین کودکان برجای گذاشته است.در تازه ترین حمله به یک مدرسه تخت مدیریت سازمان ملل که به عنوان پناهگاه از آن استفاده می شد دست کم 16 زن و کودک کشته شدند که این اقدام توسط دبیرکل سازمان ملل محکوم شد.

81255242-5853609