عون: هر کسی در انفجار بیروت دست داشته باشد مجازات خواهد شد

میشل عون رئیس‌جمهوری لبنان روز یکشنبه در کنفرانس بین‌المللی کمک به لبنان که به ابتکار پاریس به صورت مجازی برگزار شد تاکید کرد: در صورتی که دست‌داشتن هر کسی در انفجار بیروت طبق تحقیقات اثبات شود،‌ مجازات خواهد شد.به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره،‌ عون در کنفرانس مجازی پاریس گفت: آنچه برای لبنان پیش آمد در […]

میشل عون رئیس‌جمهوری لبنان روز یکشنبه در کنفرانس بین‌المللی کمک به لبنان که به ابتکار پاریس به صورت مجازی برگزار شد تاکید کرد: در صورتی که دست‌داشتن هر کسی در انفجار بیروت طبق تحقیقات اثبات شود،‌ مجازات خواهد شد.به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره،‌ عون در کنفرانس مجازی پاریس گفت: آنچه برای لبنان پیش آمد در بحبوحه بحران‌های مختلف به وقوع پیوست و همین مسئله باعث شده کشور قدرت مقابله با تبعات و عواقب آن را نداشته باشد. وی افزود: تحقیقات درخصوص انفجار بیروت در حال انجام است و دست داشتن هر کسی در این تحقیقات مشخص شود مجازات خواهد شد.