نخستین تحویل استوارنامه ویدئو کنفرانسی انجام شد

نخستین تحویل استوارنامه سفیران ایرانی به صورت ویدئوکنفرانسی انجام شد.«محمد هاشم اشجع زاده» سفیر جدید در سریلانکا در دیدار ویدئو کنفرانسی با «راجا پاکسا» رئیس جمهور این کشور، استوارنامه خود را ارائه کرد.این دیدار اولین ملاقات ارائه استوارنامه سفیران ایرانی به صورت ویدئو کنفرانسی انجام شد که در آن سفیران برزیل و هند هم همراه […]

نخستین تحویل استوارنامه سفیران ایرانی به صورت ویدئوکنفرانسی انجام شد.«محمد هاشم اشجع زاده» سفیر جدید در سریلانکا در دیدار ویدئو کنفرانسی با «راجا پاکسا» رئیس جمهور این کشور، استوارنامه خود را ارائه کرد.این دیدار اولین ملاقات ارائه استوارنامه سفیران ایرانی به صورت ویدئو کنفرانسی انجام شد که در آن سفیران برزیل و هند هم همراه اشجع زاده استوارنامه خود را ارائه کردند.