اسماعیل هنیه: ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای غزه با شکست روبه رو شده است

ˈاسماعیل هنیهˈ معاون رییس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: شروط مقاومت حداقل شروط برای هر گونه آتش بس با رژیم اشغالگر است ومقاومت ومردم فلسطین که این همه قربانی در این جنگ داده اند نمی توانند به کمتر از این رضایت دهند.به گزارش خبرگزاری فلسطینی ˈصفاˈ،هنیه افزود: فداکاری های مردم فلسطین موجب پیروزی ما خواهد […]

ˈاسماعیل هنیهˈ معاون رییس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: شروط مقاومت حداقل شروط برای هر گونه آتش بس با رژیم اشغالگر است ومقاومت ومردم فلسطین که این همه قربانی در این جنگ داده اند نمی توانند به کمتر از این رضایت دهند.به گزارش خبرگزاری فلسطینی ˈصفاˈ،هنیه افزود: فداکاری های مردم فلسطین موجب پیروزی ما خواهد شد ورژیم اشغالگر با جنگنده ها، تانک ها وسربازانش در حال حاضر در مرزهای نوار غزه که مدت 8 سال در محاصره به سر می برد به لطف مقاومت نمونه مردم فلسطین دربرابر تجاوز، با شکست روبه رو شده است.این مقام مسوول در جنبش حماس تاکید کرد که شروط مقاومت فلسطین حداقل شروط برای هرگونه آتش بس است.هنیه بار دیگر تاکید کرد که مقاومت فلسطین برای پاسخگویی به خواسته های مردمی که 8 سال از محاصره رنج می برند فعالیت می کند وفداکاری های مردم ما به اذن خدا راه پیروزی ما را هموار می سازد.

81244649-5835581