حزب‌الله بخش رسمی و مشروع دولت و مجلس لبنان است

سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام دولت آلمان علیه حزب‌الله لبنان را در راستای اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا خواند و آنرا بشدت محکوم کرد.سید عباس موسوی بامداد جمعه اقدام دولت آلمان در اتهام به حزب الله لبنان با عنوان «ترویج مبارزه مسلحانه با ابزارهای تروریستی» را بشدت محکوم کرد و گفت: ظاهرا برخی کشورها در […]

سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام دولت آلمان علیه حزب‌الله لبنان را در راستای اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا خواند و آنرا بشدت محکوم کرد.سید عباس موسوی بامداد جمعه اقدام دولت آلمان در اتهام به حزب الله لبنان با عنوان «ترویج مبارزه مسلحانه با ابزارهای تروریستی» را بشدت محکوم کرد و گفت: ظاهرا برخی کشورها در اروپا، مواضع خود را بدون در نظر گرفتن واقعیات منطقه غرب آسیا و تنها با در نظر گرفتن اهداف ماشین تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و رژیم سردرگم آمریکا اتخاذ می‌کنند.

وی افزود: تصمیم دولت آلمان در بی احترامی کامل آن کشور به دولت و ملت لبنان اتخاذ شده؛ زیرا حزب الله بخش رسمی و مشروع دولت و پارلمان این کشور و همواره یک حزب سیاسی تاثیرگذار در عرصه ثبات سازی سیاسی این کشور بوده که از پشتوانه وسیع مردمی در لبنان و منطقه برخوردار است.موسوی ادامه داد: تصمیم دولت آلمان همچنین در بی تدبیری کامل علیه نیرویی اتخاذ شده است که جایگاه کلیدی در مبارزه با تروریسم خشن داعش در منطقه داشته و دارد. از این جهت دولت آلمان باید پاسخگوی تبعات منفی تصمیم خود بر مبارزه با گروه‌های واقعی تروریستی در منطقه باشد.در حالی که عناصر گروهای تروریستی براحتی در آلمان فعالیت می‌کنند، در اقدامی که به نظر می رسد پشت آن صهیونیست‌ها قرار دارند، وزارت کشور آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که تمامی فعالیت‌های حزب‌الله لبنان در این کشور ممنوع است و اینکه برلین، حزب الله لبنان را یک “سازمان تروریستی” می‌خواند.