تاکید وزارت خارجه ایران بر دوری از یکجانبه‌گرایی در روند مبارزه با کرونا

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی بهداشت، در توئیتی با تاکید بر دوری از یکجانبه‌گرایی در روند مبارزه با کرونا، نوشت: روز جهانی بهداشت، روزی بهنگام برای اندیشیدن دوباره درمورد دنیای پساکروناست.وی در ادامه این توئیت آورد: بحران کرونا، یک فرصت است، اگر مبارزه جهانی با کووید […]

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی بهداشت، در توئیتی با تاکید بر دوری از یکجانبه‌گرایی در روند مبارزه با کرونا، نوشت: روز جهانی بهداشت، روزی بهنگام برای اندیشیدن دوباره درمورد دنیای پساکروناست.وی در ادامه این توئیت آورد: بحران کرونا، یک فرصت است، اگر مبارزه جهانی با کووید – ۱۹ به همبستگی و همکاری جهانی منتهی شود.موسوی در ادامه تاکید کرد: سازمان جهانی بهداشت، وظیفه هماهنگی‌اش را به خوبی انجام می دهد، اگرچه «ویروس یکجانبه گرایی»، اقدامات جمعی را آلوده می کند.