دکتر علی شمخانی: ایران سوخت و مواد غذایی مورد نیاز عراق را تامین می کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان این که ناامنی ها در شمال غرب عراق، موجب بروز مشکلات در تامین سوخت و مواد غذایی مردم منطقه شده، گفت: بر اساس درخواست دولت عراق و در چارچوب قراردادهای اقتصادی فی مابین سوخت و مواد غذایی مورد نیاز این کشور را تامین خواهیم کرد.علی شمخانی امروز شنبه […]

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان این که ناامنی ها در شمال غرب عراق، موجب بروز مشکلات در تامین سوخت و مواد غذایی مردم منطقه شده، گفت: بر اساس درخواست دولت عراق و در چارچوب قراردادهای اقتصادی فی مابین سوخت و مواد غذایی مورد نیاز این کشور را تامین خواهیم کرد.علی شمخانی امروز شنبه در پایان سفر رسمی به عراق در گفت وگویی، به تشریح جزییات این سفر پرداخت و گفت: رایزنی های انجام شده با مراجع عظام تقلید ، مقامات دولتی و رهبران احزاب و گروههای سیاسی و مذهبی این کشور تاثیر تعیین کننده در ادراک مشترک نسبت به تهدیدات و ضرورت های سیاسی و امنیتی در سطح دوجانبه و منطقه ای به دنبال داشت.

وی از ناامنی های ایجاد شده در کشور عراق توسط گروه های تروریستی وابسته ،طی 10 سال گذشته به عنوان چالش اصلی دولت برای پیگیری برنامه های اقتصادی و رفاهی پایدار نام برد و اظهار کرد: اولین اولویت دولت و مردم عراق ازمیان بردن تهدیدات امنیتی به منظور ایجاد رونق اقتصادی و رفاه عمومی در این کشور است.نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، وحدت نظر و اراده قاطع مقامات و رهبران مذهبی و سیاسی عراق برای بهره گیری از ظرفیت های قانون اساسی این کشور در مسیر تقویت انسجام ، یکپارچگی و اتحاد ملی را بسیار امیدوار کننده خواند.وی گفت: مجموعه روندهای سیاسی عراق مثبت و روبه جلو بوده و همانگونه که در انتخابات رییس مجلس و معاونان وی مشخص شد، گروههای سیاسی حاضر در پارلمان این کشور به دنبال شکل دهی سریع سازوکارهای سیاسی و اجرایی جدید در عراق هستند.

شمخانی ، روند افزایش آمادگی ارتش عراق برای برقراری امنیت و پاکسازی مناطق آلوده به تهدیدات تروریستی را بسیار مثبت عنوان کرد.وی اضافه کرد: پس از انجام اقدامات سریع از سوی دولت برای شناسایی و ترمیم قصورها در ارتش و نیز حضور پرشور و حماسی نیروهای مردمی برای دفاع از سرزمین ، مقدسات و جان و نوامیس شهروندان، نگرانی های گذشته نسبت به امنیت پایتخت و عتبات عالیات از بین رفته است.دبیر شورای عالی امنیت ملی، در جریان سفر به عراق که امروز پایان یافت، با مراجع عظام تقلید از جمله آیت الله سیستانی ، نخست وزیر ، مشاور امنیت ملی، رییس فراکسیون همبستگی ملی در پارلمان، رییس حزب اسلامی، رییس مجلس اعلای اسلامی و نیز گروهی از رهبران احزاب و جریان های سیاسی و مذهبی عراق دیدار و گفت وگو کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان این که ناامنی ها در شمال غرب عراق، موجب بروز مشکلات در تامین سوخت و مواد غذایی مردم منطقه شده، گفت: بر اساس درخواست دولت عراق و در چارچوب قراردادهای اقتصادی فی مابین سوخت و مواد غذایی مورد نیاز این کشور را تامین خواهیم کرد.
علی شمخانی امروز شنبه در پایان سفر رسمی به عراق در گفت وگو با ایرنا، به تشریح جزییات این سفر پرداخت و گفت: رایزنی های انجام شده با مراجع عظام تقلید ، مقامات دولتی و رهبران احزاب و گروههای سیاسی و مذهبی این کشور تاثیر تعیین کننده در ادراک مشترک نسبت به تهدیدات و ضرورت های سیاسی و امنیتی در سطح دوجانبه و منطقه ای به دنبال داشت.وی از ناامنی های ایجاد شده در کشور عراق توسط گروه های تروریستی وابسته ،طی 10 سال گذشته به عنوان چالش اصلی دولت برای پیگیری برنامه های اقتصادی و رفاهی پایدار نام برد و اظهار کرد: اولین اولویت دولت و مردم عراق ازمیان بردن تهدیدات امنیتی به منظور ایجاد رونق اقتصادی و رفاه عمومی در این کشور است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، وحدت نظر و اراده قاطع مقامات و رهبران مذهبی و سیاسی عراق برای بهره گیری از ظرفیت های قانون اساسی این کشور در مسیر تقویت انسجام ، یکپارچگی و اتحاد ملی را بسیار امیدوار کننده خواند.وی گفت: مجموعه روندهای سیاسی عراق مثبت و روبه جلو بوده و همانگونه که در انتخابات رییس مجلس و معاونان وی مشخص شد، گروههای سیاسی حاضر در پارلمان این کشور به دنبال شکل دهی سریع سازو کارهای سیاسی و اجرایی جدید در عراق هستند.شمخانی ، روند افزایش آمادگی ارتش عراق برای برقراری امنیت و پاکسازی مناطق آلوده به تهدیدات تروریستی را بسیار مثبت عنوان کرد.وی اضافه کرد:پس از انجام اقدامات سریع از سوی دولت برای شناسایی و ترمیم قصورها در ارتش و نیز حضور پرشور و حماسی نیروهای مردمی برای دفاع از سرزمین ، مقدسات و جان و نوامیس شهروندان، نگرانی های گذشته نسبت به امنیت پایتخت و عتبات عالیات از بین رفته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، در جریان سفر به عراق که امروز پایان یافت، با مراجع عظام تقلید از جمله آیت الله سیستانی ، نخست وزیر ، مشاور امنیت ملی، رییس فراکسیون همبستگی ملی در پارلمان، رییس حزب اسلامی، رییس مجلس اعلای اسلامی و نیز گروهی از رهبران احزاب و جریان های سیاسی و مذهبی عراق دیدار و گفت وگو کرد.