انفجار چهار خودروی بمب گذاری شده در بغداد 12 کشته به جای گذاشت

منابع امنیی وپزشکی عراق روزشنبه درگفت وگو باخبرگزاری فرانسه اعلام کردند، انفجار چهار خودروی بمب گذاری شده درمناطق مختلف بغداد 12 کشته به جای گذاشت .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این منابع افزودند: چهار خودرو در مناطق شمال، جنوب وغرب بغداد با فاصله زمانی کم منفجر شدند.براثر این انفجارها تاکنون 12 نفر کشته وده ها نفر […]

منابع امنیی وپزشکی عراق روزشنبه درگفت وگو باخبرگزاری فرانسه اعلام کردند، انفجار چهار خودروی بمب گذاری شده درمناطق مختلف بغداد 12 کشته به جای گذاشت .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این منابع افزودند: چهار خودرو در مناطق شمال، جنوب وغرب بغداد با فاصله زمانی کم منفجر شدند.براثر این انفجارها تاکنون 12 نفر کشته وده ها نفر زخمی شده اند.