موسوی: آمریکایی‌ها از سیاست‌های مخرب در منطقه دست بردارند

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که در حوادث اخیر عراق با نوعی وقاحت امریکایی توام با توهین به مردم عراق، فرافکنی سبُک و تکرار اشتباه در محاسبات مواجه هستیم، تاکید کرد: آمریکایی‌ها از سیاست‌های مخرب در منطقه دست بردارند. سید عباس موسوی در پاسخ به اتهامات واهی مقامات آمریکایی به کشورمان درخصوص تحولات عراق […]

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که در حوادث اخیر عراق با نوعی وقاحت امریکایی توام با توهین به مردم عراق، فرافکنی سبُک و تکرار اشتباه در محاسبات مواجه هستیم، تاکید کرد: آمریکایی‌ها از سیاست‌های مخرب در منطقه دست بردارند. سید عباس موسوی در پاسخ به اتهامات واهی مقامات آمریکایی به کشورمان درخصوص تحولات عراق اظهار کرد: وقاحت اعجاب آور مقامات آمریکایی در حدی است که پس از به خاک و خون کشیدن حداقل ۲۵ نفر و مجروح شدن شمار زیادی از مردم عراق، وارد ساختن خسارات مادی و نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق ، اینک در یک فرافکنی آشکار و سبُک، اعتراض مردم این کشور به این اقدامات سبعانه خود را به جمهوری اسلامی ایران منتسب می‌کنند.

موسوی ادعای آمریکا را توهین به مردم عراق دانست و افزود: چگونه و بر پایه چه منطقی انتظار دارید ملت عراق در مقابل این همه جنایت سکوت پیشه کند؟!سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: آمریکایی ها از یکسو آزاد منشی و استقلال طلبی ملت عراق را نادیده گرفته و از سوی دیگر نقش خود در حمایت از صدام و خلق داعش و به دنبال آن قتل و غارت مردم عراق را فراموش کرده و گویا از یاد برده‌اند که هنوز توسط مردم عراق «اشغالگر» شناخته می‌شوند.موسوی در خاتمه با تکذیب اتهامات مقامات آمریکایی علیه کشور ما، نسبت به هرگونه واکنش نسنجیده و اشتباه در محاسبه از سوی مقامات آمریکایی هشدار داده و کاخ سفید را به تجدیدنظر در سیاست‌های مخرب خود در منطقه فراخواند.