جویجری استوارنامه خود را تقدیم عمرالبشیر رییس جمهور سودان کرد

در این ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابلاغ سلام گرم آقای دکتر روحانی رئیس جمهور به همتای سودانی خود، بر تلاش برای گسترش روابط دوجانبه به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید کرد. در پایان آقای دکتر جویجری مطالبی را در دفتر یاد بود مستقر در قصر ریاست جمهوری درج نموده و آن را امضا […]

در این ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابلاغ سلام گرم آقای دکتر روحانی رئیس جمهور به همتای سودانی خود، بر تلاش برای گسترش روابط دوجانبه به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید کرد. در پایان آقای دکتر جویجری مطالبی را در دفتر یاد بود مستقر در قصر ریاست جمهوری درج نموده و آن را امضا کردند.

albashir1_33177

آقای دکتر شبیب جویجری سفیر جمهوری اسلامی ایران در خارطوم روز یکشنبه مورخ 15/4/1393 استوارنامه خود را در کاخ ریاست جمهوری سودان تقدیم آقای عمرحسن احمد البشیر رئیس جمهور سودان نمود. این مراسم که طی تشریفات خاصی برگزار گردید دکتر جویجری بعداز دیدن سان از گارد ریاست جمهوری، استوار نامه خود را به آقای عمر حسن احمد البشیر  تقدیم و با وی ملاقات نمود.در این ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابلاغ سلام گرم آقای دکتر روحانی رئیس جمهور به همتای سودانی خود، بر تلاش  برای گسترش روابط دوجانبه به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید کرد. در پایان آقای دکتر جویجری مطالبی را در دفتر یاد بود مستقر در قصر ریاست جمهوری درج نموده و آن را امضا کردند.