کاهش تعداد پرانتزها در نگارش توافق نامه نهایی وین 6

هیات مذاکره کننده ایران و کشورهای 1+5 تا عصر جمعه هیچ بحثی درباره پایان این دور از مذاکرات نداشته اند و تنها زمانی که در این مورد مطرح بوده 30 تیر یا پایان مهلت شش ماهه است.هیات های مذاکره کننده ایران و کشورهای 1+5 می خواهند از همه فرصت های باقی مانده برای رفع اختلاف […]

هیات مذاکره کننده ایران و کشورهای 1+5 تا عصر جمعه هیچ بحثی درباره پایان این دور از مذاکرات نداشته اند و تنها زمانی که در این مورد مطرح بوده 30 تیر یا پایان مهلت شش ماهه است.هیات های مذاکره کننده ایران و کشورهای 1+5 می خواهند از همه فرصت های باقی مانده برای رفع اختلاف ها و دستیابی به متن مشترک توافق نهایی بهره ببرند.تا این زمان از تعداد پرانتزهای متن پیش نویس توافق نهایی کاسته شده و مذاکرات برای پاک کردن سایر پرانتز ها ادامه دارد.

12_1_~1

انتظار می رود از روز شنبه تا صبح یکشنبه بتدریج وزیران خارجه آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه به وین بیایند تا به مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 بپیوندند.برخی گمانه زنی ها حاکی از این بود که با بازگشت وزیران خارجه از وین در روز دوشنبه به پایتخت های کشورشان این دور از مذاکرات نیز پایان یابد و ادامه آن به تمدید دو دوره چهارهفته ای دیگر موکول شود.با این حال منابع اگاه گفتند که مذاکره کنندگان هیچ بحثی در این زمینه نداشته اند.هیات مذاکره کننده ایران و کشورهای 1+ 5 از روز چهارشنبه 11 تیر در وین برای نگارش متن توافق جامع در حال مذاکره هستند.