برداشت خارک و رطب در خرمشهر و آبادان آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر به اشاره به آغاز برداشت خارک و رطب از نخلستان های خرمشهر گفت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری هفت هزار تن خرما از خرمشهر به خارج کشور صادر شود.محمد مطرودی افزود: پیش بینی می شود از هر هکتار از نخلستان های بارور خرمشهر پنج تن خرما برداشت […]

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر به اشاره به آغاز برداشت خارک و رطب از نخلستان های خرمشهر گفت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری هفت هزار تن خرما از خرمشهر به خارج کشور صادر شود.محمد مطرودی افزود: پیش بینی می شود از هر هکتار از نخلستان های بارور خرمشهر پنج تن خرما برداشت شود.وی عمده ترین ارقام صادراتی خرما از این شهرستان را استعمران و زاهدی اعلام کرد و بیان داشت: سال زراعی گذشته هفت هزار تن خرمای مازاد بر نیاز کشاورزان خرمشهری توسط تعاون روستایی خریداری و به خارج از کشور صادر شد.

وی اظهارکرد: از این میزان ۲ هزار و ۳۰۰ تن خرمای هسته گیری شده توسط ۶ واحد فعال در شهرستان خرمشهر بسته بندی و به خارج از کشور صادر شد.مطرودی به آغاز برداشت خارک و رطب از سطح ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از نخلستان های بارور این شهرستان اشاره کرد و گفت: ۹۵ درصد از نخلستان های خرمشهر دارای رقم استعمران هستند که رقمی زودرس است و معمولا رطب آن نوبرانه ی بازار است.
وی افزود:در: راستای ارتقای کیفی و افزایش عملکرد محصول خرما، یک هزار و ۲۰ سبد ویژه برداشت خرما در بین نخلداران خرمشهری توزیع شد.مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت:استعمران، زاهدی، بریم، خضراوی، بلیانی، برحی، قنطار، سویدانی، خصاب، عویدی، لیلوی، دیری، یوزی، شکرا، اشگر، فرسی و حلاوی، از عمده ارقام خرمای تولیدی این شهرستان هستند.

وی اظهارکرد:با توجه به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص احیای نخلستان ها و توسعه زمین های کشاورزی، از پارسال تاکنون ۲۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی خرمشهر به کشت نخل خرما اختصاص داده شد که از این میزان ۴۰ هکتار به صورت کشت خرما از نوع برحی و کبکاب و ۲۱۰ هکتار به صورت پاجوش خرمای استعمران از نوع ارقام اقتصادی است.وی اضافه کرد: خرمای رقم برحی و کبکاب از نظر قیمت بازار پسند و استعمران نوع صادراتی خرما به حساب می آید که کشت این گونه ارقام به سود کشاورز است.وی بیمه نشدن تنه درخت خرما را از مشکلات عمده کشاورزان خرمشهری عنوان کرد بیان داشت: سازمان بیمه محصولات کشاورزی، فقط محصول خرما را بیمه می کند و تنه درخت بیمه نمی شود که این موضوع، با توجه به شرایط خاص منطقه و وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله آتش سوزی در نخلستان ها باعث ضرر و زیان به کشاورز می شود که جا دارد مسئولان امر در این خصوص توجه ویژه ای داشته باشند.مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر افزود: سال زراعی گذشته به لحاظ شرایط جوی و گرد و غبار بیشتر نخلستان ها عملکرد پایینی در برداشت داشتند که بیمه روستایی به تعهد خود نسبت به پرداخت خسارت به نخلداران عمل نکرد، و این عامل باعث شد در سال زراعی جاری فقط یک هزار و ۲۰۰ نفر از نخلداران نخل های خود را بیمه کنند.

شهرستان خرمشهر سه هزار و ۷۰۰ هکتار نخلستان دارد که از این میزان ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از آن بارور و یک هزار و ۶۰۰هکتار به صورت نهال یا غیر بارور است.عمده نخلستان های بارور در خرمشهر از نوع تجاری ستعمران است که بیشتر کشاورزان بخشی از آن به صورت خارک و رطب برداشت و در بازارهای داخلی عرضه می کنند.