نتایج انتخابات اتاق‌ بازرگانی اهواز مشخص شد

نتایج انتخابات اتاق‌ بازرگانی اهواز مشخص شد.نتایج انتخابات اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز مشخص شد. 💠در بخش بازرگانی شهلا عموری، محمد حلوایی، علی حمولی طرفی، سیروس عبیاوی و محمد عبیاوی انتخاب شدند. 💠در بخش صنعت امین ابراهیمی، سید هبت‌الله اصولی، محمدجواد امانی، صادق سواعدی و نعمت‌الله نوری زاده انتخاب شدند. 💠در بخش کشاورزی […]

نتایج انتخابات اتاق‌ بازرگانی اهواز مشخص شد.نتایج انتخابات اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز مشخص شد.

💠در بخش بازرگانی شهلا عموری، محمد حلوایی، علی حمولی طرفی، سیروس عبیاوی و محمد عبیاوی انتخاب شدند.

💠در بخش صنعت امین ابراهیمی، سید هبت‌الله اصولی، محمدجواد امانی، صادق سواعدی و نعمت‌الله نوری زاده انتخاب شدند.

💠در بخش کشاورزی صفدر پیرمرادی، نادر بهشتی نسب و احمد مزرعه انتخاب شدند.

💠شاهرخ شیشه‌گر و هادی شرفی نیز در بخش معدن انتخاب شدند.