مراسم معارفه اعضای هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی مرکز استان خوزستان

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، آئین معارفه اعضای هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی مرکز استان خوزستان برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، سه شنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۱، آئین معارفه اعضای هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی مرکز استان خوزستان، با […]

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، آئین معارفه اعضای هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی مرکز استان خوزستان برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، سه شنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۱، آئین معارفه اعضای هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی مرکز استان خوزستان، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ی منطقه ای استانداری خوزستان در دفتر این معاونت برگزار شد.

اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی استان ساختار جدیدی است که بنظور پیگیری مسائل و مشکلات کشاورزان، توسعه ی کشاورزی و رونق تولید کشاورزی، ترغیب کشاورزان به فعالیت در این بخش جایگزین نظام صنفی،مهندسی و منابع طبیعی گردیده است.