مرکز پژوهش‌ های مجلس: ارقام عملکرد تقسیم منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، انحراف دارد

مرکز پژوهش‌ های مجلس: ارقام عملکرد تقسیم منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، انحراف دارد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی نحوه تخصیص عوارض و مالیات بر ارزش افزوده طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰» عنوان کرده است که اگرچه در قوانین دائمی و ردیف های مربوطه […]

مرکز پژوهش‌ های مجلس: ارقام عملکرد تقسیم منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، انحراف دارد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی نحوه تخصیص عوارض و مالیات بر ارزش افزوده طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰» عنوان کرده است که اگرچه در قوانین دائمی و ردیف های مربوطه در قوانین بودجه سنواتی، نسبت سهم مالیات دولت، مالیات سلامت و عوارض از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب ۳:۱:۵ تعیین شده است، اما ارقام عملکرد منابع انحراف از این قاعده تقسیم را (به ویژه در سال ۱۳۹۹) نشان می دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید عوارض (سهم شهرداری ها و دهیاری ها) که به صورت استانی توزیع می شود برای سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۲۳ و ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است که افزایش سهم شهرداری ها (به موجب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) دلیل بالا بودن این رقم در سال ۱۴۰۰ است