ریزش قیمت خودرو در بورس کالا/ تارا ۵۴ میلیون ارزان‌تر از عرضه گذشته بود

ریزش قیمت خودرو در بورس کالا/ تارا ۵۴ میلیون ارزان‌تر از عرضه گذشته بود. امروز ۸ هزار خودرو در بورس کالا عرضه شد. قیمت نهایی عرضه امروز نسبت به دفعات قبل کاهش زیادی داشت.‌ تارا دستی با قیمت ۳۵۱ میلیون تومان به فروش رفت این یعنی ۵۴ میلیون تومان ارزان‌تر از عرضه قبلی.۲۰۷ دستی با […]

ریزش قیمت خودرو در بورس کالا/ تارا ۵۴ میلیون ارزان‌تر از عرضه گذشته بود. امروز ۸ هزار خودرو در بورس کالا عرضه شد. قیمت نهایی عرضه امروز نسبت به دفعات قبل کاهش زیادی داشت.‌

تارا دستی با قیمت ۳۵۱ میلیون تومان به فروش رفت این یعنی ۵۴ میلیون تومان ارزان‌تر از عرضه قبلی.۲۰۷ دستی با قیمت ۳۷۶ میلیون تومان به فروش رفت این یعنی ۳۵ میلیون تومان ارزان‌تر از عرضه قبلی.

شاهین هم با وجود اینکه ۴۰۰۰ عدد عرضه شده بود تنها ۱۵۴۵ دستگاه از آن با قیمت کف(۳۰۴ میلیون تومان) ب فروش رفت این یعنی ۴۲ میلیون تومان ارزان‌تر از عرضه قبلی.