استاندار خوزستان: اقدامات عمرانی به نحوی باشد که موجب رضایت عمومی شود

استاندار خوزستان: اقدامات عمرانی به نحوی باشد که موجب رضایت عمومی شودعلی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان در نشست با اعضای شورای شهر و شهردار اهواز گفت: در مشکلات نباید مسئولیت ها را بر عهده همدیگر قرار دهیم چرا که با این رویکرد کارها جلو نمیرود. باید دست به دست هم دهیم و با اتکال […]

استاندار خوزستان: اقدامات عمرانی به نحوی باشد که موجب رضایت عمومی شودعلی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان در نشست با اعضای شورای شهر و شهردار اهواز گفت: در مشکلات نباید مسئولیت ها را بر عهده همدیگر قرار دهیم چرا که با این رویکرد کارها جلو نمیرود. باید دست به دست هم دهیم و با اتکال به خداوند و نفس خود مشکلات را به تدریج کاهش دهیم.

وی افزود: در مدیریت شهری باید از نیروهای متخصص و کارآمد و همچنین از تکنولوژی های دانش بنیان، جمع آوری داده ها و هوش مصنوعی استفاده شود. استاندار خوزستان اظهار داشت: در اجرای پروژه ها و اقدامات شهری از مردم نظرخواهی شود و با استفاده از نظرسنجی ها سعی کنید اقدامات عمرانی به نحوی باشد که موجب رضایت عمومی شود.

محراب بیان کرد: در طراحی پروژه ها و امور شهری از الگوهای موفق در شهرهای دیگر در سطح کشور استفاده کنید و در صورت لزوم با اعزام تیم های کارشناسی از تجارب موفق شهرهای دیگر بهره برداری شود.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: در مناقصات و قراردادها باید جلوی انحصار و قیمت های کاذب را بگیرید چرا که دفاع از منافع مردم وظیه ماست.