یارانه تنظیم بازار میوه شب عید حذف شد

یارانه تنظیم بازار میوه شب عید حذف شد. معاون سازمان تعاون روستایی کشور: برای تنظیم بازار میوه شب عید امسال یارانه‌ای در نظر گرفته نشده است و تنها در موارد خیلی خاص با تشخیص کارگروه استانی، نرخ میوه برای اقشار آسیب‌پذیر به‌صورت دستوری تعیین و یارانه آن پرداخت می‌شود. ️

یارانه تنظیم بازار میوه شب عید حذف شد. معاون سازمان تعاون روستایی کشور: برای تنظیم بازار میوه شب عید امسال یارانه‌ای در نظر گرفته نشده است و تنها در موارد خیلی خاص با تشخیص کارگروه استانی، نرخ میوه برای اقشار آسیب‌پذیر به‌صورت دستوری تعیین و یارانه آن پرداخت می‌شود.