بانک مرکزی؛ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به ۳.۶ درصد رسید

بانک مرکزی؛ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به ۳.۶ درصد رسید. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه دوم نیمه نخست سال گذشته، رشد ۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۱ درصد بوده است. پیشتر مرکز آمار […]

بانک مرکزی؛ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به ۳.۶ درصد رسید. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه دوم نیمه نخست سال گذشته، رشد ۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۱ درصد بوده است.

پیشتر مرکز آمار رشد اقتصادی تابستان سال جاری را ۲.۵درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را ۲.۱ اعلام کرده بود.