۷۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانی در ۱/۵ سال اخیر به کانادا رفته است

روزنامه اطلاعات نوشت: همزمان با افزایش خزنده نرخ ارز در کشور، روند خروج سرمایه از کشور افزایش یافته به گونه ای که براساس اعلام مقامات تجاری بخش خصوصی، در یک سال و نیم اخیر فقط بخش صنعت وتجارت ایران تا ۷۰ میلیارددلارسرمایه را از کشور خارج کرده وبه کانادا برده است. با اینکه روند تاسف […]

روزنامه اطلاعات نوشت: همزمان با افزایش خزنده نرخ ارز در کشور، روند خروج سرمایه از کشور افزایش یافته به گونه ای که براساس اعلام مقامات تجاری بخش خصوصی، در یک سال و نیم اخیر فقط بخش صنعت وتجارت ایران تا ۷۰ میلیارددلارسرمایه را از کشور خارج کرده وبه کانادا برده است.

با اینکه روند تاسف بار خروج سرمایه از کشور بخاطرمسایل متعددی چون نامناسب بودن فضای کسب وکارو نامشخص بودن افق و آینده اقتصاد کشور ادامه دارد، آمار رسمی وشفافی در این خصوص وجود ندارد؛ یعنی مراجع اصلی آماری کشور چون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دراین باره اطلاعاتی ندارند یا به طور علنی منتشر نمی کنند.

تنها اشاره علنی که به طور کلی می توان د راین خصوص یافت، درسایت رسمی بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی؛ بخش تراز پرداخت هاست. در این بخش ردیفی به نام “خالص حساب سرمایه” وجود دارد که تاحدی می تواند توصیف کننده بخشی از خروج سرمایه از کشور باشد؛ هر چند که این ردیف دامنه شمول و تعاریف دیگری هم دارد اما به هر حال تنها چیزی است که در این خصوص در دسترس است.

کانادا به دلایل مختلف در سال های اخیر یکی ازمقاصد اصلی مهاجرت وسرمایه های ایرانیان بوده و اکنون این روند تشدید هم شده است.