قیمت‌ خودرو در ۳ ماه اول ۱۴۰۲ به تعادل می‌رسد

قیمت‌ خودرو در ۳ ماه اول ۱۴۰۲ به تعادل می‌رسد. معاون وزیر صمت: قیمت خودرو تا خرداد آینده به تعادل می‌رسد و  زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود، بورس به‌عنوان یک مرحله و راهکار، کنار گذاشته می‌شود.

قیمت‌ خودرو در ۳ ماه اول ۱۴۰۲ به تعادل می‌رسد. معاون وزیر صمت: قیمت خودرو تا خرداد آینده به تعادل می‌رسد و  زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود، بورس به‌عنوان یک مرحله و راهکار، کنار گذاشته می‌شود.