بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی در اهواز رکورد زد

بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی در اهواز رکورد زد.مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی خوزستان: بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه در اهواز برای نخستین بار پس از همه‌گیری ویروس کرونا رکورد زد. در این نمایشگاه که از ۲۱ تا ۲۵آذر ماه ۱۴۰۱به مدت پنج روز با شرکت بیش از ۱۰۰ شرکت تولیدکننده و نمایندگی‌های […]

بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی در اهواز رکورد زد.مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی خوزستان: بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه در اهواز برای نخستین بار پس از همه‌گیری ویروس کرونا رکورد زد.

در این نمایشگاه که از ۲۱ تا ۲۵آذر ماه ۱۴۰۱به مدت پنج روز با شرکت بیش از ۱۰۰ شرکت تولیدکننده و نمایندگی‌های انحصاری لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه از ۱۰ استان برتر صنعتی در نمایشگاه بین المللی اهواز برپا بود بیش از۵۰ هزار نفر از آن بازدید کردند.