کدام کشورهای منطقه بالاترین رشد اقتصادی را در سال آینده خواهند داشت؟

بنابر گزارش واحد اطلاعات اقتصادی گروه اکونومیست تحت عنوان «خاورمیانه چشم اندازهای ۲۰۲۳»، کشورهایی نظیر ترکیه، عراق، امارات و قطر بالاترین رشد اقتصادی طی سال آینده را خواهند داشت. در این گزارش احتمال داده شده نرخ تورم در اردن در سال آینده به ۳٫۵ درصد برسد و اقتصاد اردن نیز رشد ۲٫۶ درصدی داشته باشد.لبنان […]

بنابر گزارش واحد اطلاعات اقتصادی گروه اکونومیست تحت عنوان «خاورمیانه چشم اندازهای ۲۰۲۳»، کشورهایی نظیر ترکیه، عراق، امارات و قطر بالاترین رشد اقتصادی طی سال آینده را خواهند داشت.

در این گزارش احتمال داده شده نرخ تورم در اردن در سال آینده به ۳٫۵ درصد برسد و اقتصاد اردن نیز رشد ۲٫۶ درصدی داشته باشد.لبنان نیز بالاترین سطح تورم در منطقه را دارد به گونه ای که تورم به ۱۶۷ درصد رسیده است و عربستان نیز کمترین احتمال تورم در اقتصاد منطقه با نرخ ۲٫۸ درصدی را دارد.