خاندوزی : افزایش ۲۰ درصد حقوق قطعی نیست

خاندوزی: افزایش ۲۰ درصد حقوق قطعی نیست. وزیر اقتصاد: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیات دولت مصوب نشود. یکی از پیشنهادات این بود که به جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های […]

خاندوزی: افزایش ۲۰ درصد حقوق قطعی نیست. وزیر اقتصاد: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیات دولت مصوب نشود.

یکی از پیشنهادات این بود که به جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد.تصمیم‌ گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.