صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان هندیجان ممنوع شد

مدیرکل شیلات خوزستان گفت:صید میگوی ببری درصیدگاه بحرکان هندیجان همزمان با استان بوشهر از ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ به منظور بهسازی ذخایر میگو و کاهش آثار تخریبی تور ترال تا اطلاع بعدی ممنوع است. فتح الله ابوعلی افزود:هرگونه صید، حمل و نقل و همچنین حمل ادوات صید ترال در صیدگاه ها و بنادر صیادی استان خوزستان […]

مدیرکل شیلات خوزستان گفت:صید میگوی ببری درصیدگاه بحرکان هندیجان همزمان با استان بوشهر از ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ به منظور بهسازی ذخایر میگو و کاهش آثار تخریبی تور ترال تا اطلاع بعدی ممنوع است. فتح الله ابوعلی افزود:هرگونه صید، حمل و نقل و همچنین حمل ادوات صید ترال در صیدگاه ها و بنادر صیادی استان خوزستان نیز از هشتم مهر ماه ۱۴۰۱ ممنوع است.

وی در ادامه ذخایر آبزیان را سرمایه ملی خواند و گفت: انقراض و آسیب به هرگونه آبزی در دریا خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد و صیادان باید قوانین صیادی و در منابع آبی را رعایت کنند.مدیرکل شیلات خوزستان تاکید کرد:افزایش گشت های دریایی کنترل صید غیر مجاز، پیشگیری از بروز جرایم و کشف آنها و دستگیری متهمان و متخلفان، ثبت ورود و خروج و بازرسی شناورهای صیادی در دستور کار یگان حفاظت از منابع آبزیان استان قرار دارد.صید برخی گونه های ماهی و میگو در صیدگاههای خلیج فارس که در معرض خطر انقراض قرار دارند به صورت دوره ای و محدود به منظور بهبود ذخایر و تکثیر ممنوع می شود.

سالانه حدود سه هزار و۵۰۰تن انواع میگو در صیدگاههای شمال غرب خلیج فارس و در محدوده آبهای خوزستان صید می شود.فشار بیش از حد به ذخایر و منابع آبزیان دریایی ، سنگینی ناوگان صیادی ، صید در زمان ممنوعیت ، صید غیرمجاز توسط افراد سودجو و فاقد پروانه ، ورود غیرقانونی شناورهای بیگانه به محدوده صیدگاههای خوزستان ، استفاده از روش های مخرب صید و قاچاق آبزیان به کشورهای همسایه از چالش های صید و صیادی دریایی در خوزستان است.همه ساله حدود ۵۰ تا ۵۵هزار تن ماهی ومیگوی دریایی از صیدگاههای خوزستان صید می‌شود.