فتوحی از مهلت دوماهه به معادن بدهکار برای پرداخت حقوق دولت خبر داد

فتوحی از مهلت دوماهه به معادن بدهکار برای پرداخت حقوق دولت خبر داد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: بنا شد برخی از معادن که هنوز نتوانسته اند حقوق دولت را پرداخت کنند و با توجه به اهمیت اشتغال و با هدف جلوگیری از ایجاد بیکاری یک مهلت دو ماهه از طرف شورای معادن استان داشته […]

فتوحی از مهلت دوماهه به معادن بدهکار برای پرداخت حقوق دولت خبر داد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: بنا شد برخی از معادن که هنوز نتوانسته اند حقوق دولت را پرداخت کنند و با توجه به اهمیت اشتغال و با هدف جلوگیری از ایجاد بیکاری یک مهلت دو ماهه از طرف شورای معادن استان داشته باشند و با هماهنگی سازمان صمت بتوانند در اسرع وقت جهت پرداخت حقوق دولت اقدام کنند و به کار خود ادامه دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان نشست شورای معادن استان روز یکشنبه ششم شهریور ماه ۱۴٠۱، به ریاست دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان و با حضور آقارضا فتوحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در محل استانداری خوزستان برگزار شد.