اعطای گواهینامه‌ی مرکز کارآموزی به شرکت لوله سازی اهواز

شاه پسند، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درنشست تخصصی با دکترخنیفر مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز بر ضروری‌ترین حلقه توسعه اشتغال و ایجاد مهارت تاکید کرد. در این جلسه، دو طرفِ گفت‌وگو درخصوص مهارت افزایی، راهکار جهش چرخه تولید و افزایش کیفیت تبادل نظر کردند. شاه پسند در این نشست توضیح داد: […]

شاه پسند، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درنشست تخصصی با دکترخنیفر مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز بر ضروری‌ترین حلقه توسعه اشتغال و ایجاد مهارت تاکید کرد.

در این جلسه، دو طرفِ گفت‌وگو درخصوص مهارت افزایی، راهکار جهش چرخه تولید و افزایش کیفیت تبادل نظر کردند. شاه پسند در این نشست توضیح داد: الزامات قانونی واحدپذیرنده در اجرای آموزش در محیط کار واقعی به حداقل رسیده است و هر واحد می‌تواند ۱۵ نفر پذیرش داشته باشد و از معافیت مالیاتی بمدت ۱۸ماه و بیمه حوادث برخورد دار شوند. گفته می‌شود، ضریب اشتغال آموزش مهارتی فنی وحرفه‌ای ۵۷ درصد است.همچنین آموزش فنی وحرفه ای برای اثربخشی بدنبال ایجاد تعادل در عرصه و تقاضای مهارتی است.

دکتر خنیفر نیز بر افزایشِ تعامل فنی وحرفه‌ای و صنایع تاکید کرد و یاداور شد: شرکت لوله سازی اهواز با اعتقاد به اهمیتِ این تعامل مرکز علمی کاربری شهدای لوله سازی اهواز را تاسیس کرده بود که منجر به افزایشِ تعاملِ دانش و صنعت در بین کارکنان شد.

مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز افرود: شرکت لوله سازی اهواز آمادگی دارد با تعامل، هم‌افزایی و بکارگیری ظرفیت و پتانسیل دوطرف نیروی انسانی ماهر و متخصص تربیت و زمینه جذب جوانان دارای توانمندی مهارتی را متناسب با نیاز فراهم کند.

کارشناسان می‌گویند بیش از ۵۰ درصد مهارت آموزان در طرح محیط کار واقعی جذب بازار کار می شوند.