خوزستان را دریابیم

علی مجدم : سدّ گُتوَند بالا، یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران بر روی رودخانه کارون است. هر چند وقت شاهد گوشه ی از تخلفات و سکوت مدیران وزارت نیرو برای ماندن بر کرسی مدیریت، هستیم . یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایجاد شده پیرامون این سد، بحث وجود گنبدها و رگه‌های نمکی در اطراف محل آبگیری […]

علی مجدم : سدّ گُتوَند بالا، یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران بر روی رودخانه کارون است. هر چند وقت شاهد گوشه ی از تخلفات و سکوت مدیران وزارت نیرو برای ماندن بر کرسی مدیریت، هستیم . یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایجاد شده پیرامون این سد، بحث وجود گنبدها و رگه‌های نمکی در اطراف محل آبگیری سد است؛ که پس از آبگیری سد به زیر آب رفته و منجر به افزایش شوری آب در پایین‌دست این سد شده‌است.

پاره ای از کارشناسان محیط زیست و نظام مهندسی اعتقاد دارند که نزدیکی معدن نمک به محل سد گتوند علیا، در پروژه مطالعاتی این سد در نظر گرفته نشده و وجود این معدن در فاصله ۵ کیلومتری سد باعث شده‌است که پس از آبگیری و تشکیل دریاچه پشت سد، این معدن عظیم نمک که ذخیره نمک آن تا صدها میلیون تن برآورد شده‌است به کلی به زیر آب دریاچه فرورفته و این امر شوری آب رودخانه کارون را افزایش دهد.

 اکنون به صراحت عنوان می کنند که این سد باعث افزایش ۲۰ درصدی شوری آب کارون شده است. از طرف دیگر، به زیر آب رفتن مقدار زیادی از زمین‌های مرغوب و برخی از آثار باستانی و تخریب صدها اصله درخت از دیگر حاشیه‌های پیرامون آبگیری این سد بوده. در پایتخت، مالک یک ساختمان به خاطر خشک کردن چند درخت جریمه چند میلیاردی می شود. ولی وقتی که صحبت از خوزستان و تخلفات مدیران در پروژه های کلان می شویم برخی کر و لال می شوند