حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب معتبر، قاچاق محسوب می‌شود

معاونت اجتماعی قوه قضاییه در پیامکی هشدار داد :حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب معتبر، قاچاق محسوب می‌شود.معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی اعلام کرد که عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر و…قاچاق ارز محسوب می‌شود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی […]

معاونت اجتماعی قوه قضاییه در پیامکی هشدار داد :حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب معتبر، قاچاق محسوب می‌شود.معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی اعلام کرد که عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر و...قاچاق ارز محسوب می‌شود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی هشدار داده است:"عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباریِ دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب می‌شود."