جزئیات بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای فوق العاده که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه و جمعی از مسئولان و اعضای مجمع برگزار شد، به بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت. اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، «تحکیم و […]

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای فوق العاده که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه و جمعی از مسئولان و اعضای مجمع برگزار شد، به بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت. اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، «تحکیم و تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی و تمرکز سیاستگذاری پولی، ارزی و نظارتی در این بانک» و «تقویت نظارت بر بانک‌ها» را به تصویب رساندند.

اعضای مجمع همچنین مقرر کردند: «روش‌های تامین مالی بانک‌ها، دولت و بازار سرمایه بروزرسانی و اصلاح شود».همچنین در موضوع تعیین سقف تسهیلات، اعضای مجمع تصویب کردند که «سقف تسهیلات تکلیفی توسط بانک مرکزی تعیین شود» و «اعطای هرگونه تسهیلات و خط اعتباری به شبکه بانکی و بخش دولتی صرفاً با توثیق اوراق معتبر مالی دولت و سایر وثایق نقد شونده توسط بانک‌ها و دولت به تشخیص بانک مرکزی» صورت پذیرد.ادامه مباحث مربوط به اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی در برنامه هفتم توسعه در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.