استان خوزستان را دریابیم

علی مجدم : چند سالی است استان خوزستان به علت دخالت های انسانی در محیط زیست، تغییر اقلیم، انتقال بین حوزه ی آب و تدوین سیاست های اشتباه در وزارت نیرو با بحران های خشک سالی، ریزگردها با منشاء داخلی و خارجی ،کم آبی، خشک شدن تالاب ها و محدودیت کشت در کشاورزی مواجه شده […]

علی مجدم : چند سالی است استان خوزستان به علت دخالت های انسانی در محیط زیست، تغییر اقلیم، انتقال بین حوزه ی آب و تدوین سیاست های اشتباه در وزارت نیرو با بحران های خشک سالی، ریزگردها با منشاء داخلی و خارجی ،کم آبی، خشک شدن تالاب ها و محدودیت کشت در کشاورزی مواجه شده است و این باعث شده، علاوه بر اینکه آب شرب در خوزستان کیفیت لازم را نداشته باشد و شهروندان خوزستانی آب شرب خود را با صرف هزینه های زیاد (خرید دستگاه تصفیه آب خانگی یا خرید آب تصفیه شده) تهیه کنند، بلکه کشاورزی، صنعت و امنیت در خوزستان را به خطر انداخته است.

در صورتی که با برابر با قانون توزیع عادلانه آب، آب پشت سدها متعلق به مردم و محیط زیست است ولی وزارت نیرو با ساخت سدهای بیشمار و تجمیع آب در پشت سدها این مالکیت قانونی را به نفع خود تصرف کرده، متاسفانه تفکر وزارت نیرو سد سازی است چون اعتبارت و بودجه ها را در آن میبیند. و در ادمه این سیاست غلط، دولت ها با بارگذاری های روز افزون بر آن، مصوبه توزیع عادلانه آب را به مصوبه حفاظت و صیانت از منابع آبی تبدیل کرده و اقدام به فروش آب می کند. در صورتی که برابر قانون، وزارت نیرو فقط حق فروش آبهای استحصالی را دارد نه آبی که مالکیت آن در اختیار کشاورز و محیط زیست است.
یکی دیگر از سیاست های اشتباه وزارت نیرو بعد از ساخت سد های بیشمار، انتقال بین حوزه ای آب از سرشاخه های کارون و برداشت از حقابه محیط زیست و انتقال آن به فلات مرکزی است که باعث ایجاد کانون های گرد غبار در داخل کشور شده. در واقع آب به جای طی کردن و ورد به روردخانه ها، به محلی رفته که وزیران متولد شده اند. به عنوان مثال، توان حوزه آبریز زاینده‌رود یک و نیم میلیارد مترمکعب است ولی وزارت نیرو ۲ و نیم میلیارد متر مکعب تخصیص داده یعنی توسعه کشاورزی و صنایع در استانهای کویری و در پشت آن وزیران، نماینده های مجلس یا سیاسیون هستند. باید پرسید وقتیکه سواحل جنوب و شمال وجود دارد تمرکز صنایع آب بر و انتقال آب به فلات مرکزی یعنی چه؟ متاسفانه وزارت نیرو بر خلاف آمایش سرزمینی عمل می کند و این یعنی تعارض منافع در محیط زیست که باعث از بین رفتن محیط زیست در کشور شده است.

براساس قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو موظف به جبران خسارت کشاورزان، محیط زیست و تالاب ها است ولی در سایه کم کاری مسئولین استان به خصوص نمایندگان مجلس تاکنون فقط شاهد بهره برداری یا احداث تونل های عظیم برای انتقال آب از سرشاخه های کارون بودیم. با توجه به وضعیت کنونی منابع آب و مدیریت آن، نمی توان چشم انداز مناسبی برای خوزستان متصور کرد و در سال های آتی با توجه به تشدید تغییر اقلیم در کنار تداوم خشک سالی این شرایط بدتر می شود و این یعنی بیکاری و نارضایتی مردم خوزستان، مردمی که دین خود را به کشور و اسلام داده. در آخر کلام باید گفت، تصمیم گیری برای مدیریت علمی و کارامد منابع آب به خصوص، صنایع آبر و کشاورزی به اندازه کافی در کشور به تعویق افتاده است و باید در این خصوص با مطالعات و تصمیمات علمی عاجل، تاخیر بوجود آمده را جبران کرد تا کشور در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد.