مطالبات گندم‌کاران از فردا پرداخت می‌شود

مطالبات گندم‌کاران از فردا پرداخت می‌شود.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: پیرو مکاتبات انجام شده با وزیر جهاد کشاورزی و همچنین دستور معاون اول رئیس جمهور مقرر شده است که تمامی مطالبات کشاورزانی که گندم تولیدی خود را در قالب خرید تضمینی در اختیار دولت و دستگاه‌های متولی قرارداده‌اند از فردا پرداخت شود. محمدجواد عسکری در […]

مطالبات گندم‌کاران از فردا پرداخت می‌شود.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: پیرو مکاتبات انجام شده با وزیر جهاد کشاورزی و همچنین دستور معاون اول رئیس جمهور مقرر شده است که تمامی مطالبات کشاورزانی که گندم تولیدی خود را در قالب خرید تضمینی در اختیار دولت و دستگاه‌های متولی قرارداده‌اند از فردا پرداخت شود.

محمدجواد عسکری در خصوص پرداخت مطالبات کشاورزان گندم کار، گفت: با توجه به اهمیت خرید نهاده‌های کشاورزی پس از کشت گندم خصوصا در مناطق جنوبی کشور در زمینه پرداخت مطالبات کشاورزان گندم کار مکاتباتی با مسئولین اجرایی انجام شده است.نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان باعث می‌شود تا آن‌ها بتوانند هرچه سریع‌تر اراضی خود را آماده کشت جدید کنند، ادامه داد: تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران با توجه به استراتژیک بودن این محصول می‌تواند میزان برداشت در سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد.