جراحی غیر تخصصی

سیداحمد یاسری :کیوساکی در کتاب پدر پولدار پدر بی پول مینویسد مالیات ها تاثیر منفی بر طبقه فقیر میگذارد و آنها را فقیرتر و درمانده تر میکند این درحالی است که در ابتدا عامه مردم فکر می کنند مالیات ها برای ثروتمندان نهاده شده تا مالیات پولهای کلان خود را بدهند ولی نکته جالب ثروتمندان […]

سیداحمد یاسری :کیوساکی در کتاب پدر پولدار پدر بی پول مینویسد مالیات ها تاثیر منفی بر طبقه فقیر میگذارد و آنها را فقیرتر و درمانده تر میکند این درحالی است که در ابتدا عامه مردم فکر می کنند مالیات ها برای ثروتمندان نهاده شده تا مالیات پولهای کلان خود را بدهند ولی نکته جالب ثروتمندان همیشه راهها و نفوذ هایی در خلا قانون پیدا میکنند که از آن طریق از مالیات ها فرار و یا پول ناچیزی را از ثروت هائل خودشان هزینه کنند در حالی که عامه مردم و طبقه فقیر از این قانونین نوشته شده و نانوشته بی اطلاع هستند.

این در حالی است که چرخه شتاب دولت باعث میشه فقرا و طبقه متوسط روز به روز به مالیات های آنها افزوده شود حتی کسانی که قدرت پرداخت مالیات های خود را نداشته باشند و در این میان ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند و این اختلاف شکاف بزرگی در جامعه ایجاد خواهد کرد.متاسفانه سیاست جراحی اقتصادی اخیر دولت مصداق همین گفتار است و در همین ایام خیلی محدود چند روزه شاهد آن بودیم

سیاست جراحی اقتصادی ،یارانه ها ،مالیات ها و ارزش افزوده ها ، تورم و گرانی باعث شده سفره مردم تنگ تر و تنگتر شده و مردم از خرید ابتدایی ترین مایحتاج انسانی باز بمانند.درست است دولت مالیات و ارزش افزوده را بر شرکت ها و تولید کنندگان افزوده است ولی در نهایت شرکت ها این افزایش را بر مواد عرضه کرده خود در بازار افزوده و آنها را از جیب مردم دریافت می کنند .در حقیقت تمام ضرر این افزایش ها به چشم مردم رفته و در اینجا شرکت ها و تولیدکنندگان سرمایه هایشان افزایش چندبرابری پیدا می کند.

و در همین راستا شاهد هستیم هیچ تغییری در زندگی روزمره اغنیاء و مسئولین صورت نگرفته باز هم در پایان این دردنامه تذکر میدهم این شیوه جراحی اقتصادی باعث اختلاف شدید طبقاتی و همچنین ناهنجاری ها و نارضایتی و تشدید روانی در سطح جامعه گردد که قابل اصلاح و ترمیم نباشد و شاید به مرگ بیمار در زیر تیغ جراحی گردد.سیاست های اقتصادی اخیر شدیدا” نیاز به بازنگری مجدد در اسرع وقت دارند قبل از اینکه دیر شود