فرصت ۶ ماهه وزارت نیرو جهت راه‌اندازی اطلس آبی و تعیین مناطق بحرانی آب

در ادامه‌ ارسال نامه‌های جداگانه رییس دیوان محاسبات به وزیران و روسای دستگاه های اجرایی دولت سیزدهم حاوی مهمترین وظایف در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دومین نامه به مقصد وزارت نیرو ارسال شد.به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این نامه به تکالیف مهم مرتبط با این وزارتخانه که […]

در ادامه‌ ارسال نامه‌های جداگانه رییس دیوان محاسبات به وزیران و روسای دستگاه های اجرایی دولت سیزدهم حاوی مهمترین وظایف در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دومین نامه به مقصد وزارت نیرو ارسال شد.به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این نامه به تکالیف مهم مرتبط با این وزارتخانه که مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد و گزارش های تفریغ بودجه دو ماهه بر اساس آن تهیه می شود، اشاره شده است.برخی از مهمترین این تکالیف شامل موارد ذیل است:

– اعلام فهرست شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است؛ به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت به مراجع تعیین‌شده در قانون و پیگیری پرداخت سود سهم دولت

– تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد بر اساس بودجه تفصیلی توسط هیات‌های مدیره و هیات‌های عامل شرکت‌های دولتی، تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه(غیرتلفیقی)

– مسئولیت هیات‌های مدیره و هیات‌های عامل در خصوص رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و گزارش نتیجه اقدامات به مجمع عمومی

– شمول نظارت دیوان محاسبات کشور بر شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، نهادها، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌ها و لزوم تهیه و ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول

– تکلیف شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان نسبت به تامین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز با استفاده از اعتبارات مربوطه

– تکلیف وزارت نیرو نسبت به ارائه گزارش عملکرد بندهای قانونی، هرسه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی

– راه‌اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای داده‌های آب سطحی و زیرزمینی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ و تعیین مناطق بحرانی آب بر اساس سامانه مذکور جهت تصویب آن توسط شورای عالی آمایش سرزمین تا پایان مهرماه ۱۴۰۱

– کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و ارائه گزارش عملکرد، هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی

– جایگزینی پساب فاضلاب‌ها به جای آبهای شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز

– جذب سرمایه‌گذار جهت اجرای طرح های تصفیه فاضلاب های شهری از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی

– ارائه گزارش عملکرد در مقاطع دو ماهه.