علت تفاوت مبلغ واریزی یارانه نقدی، اقساط ماهانه وام یک میلیون تومانی بوده است

تمام یارانه‌ها واریز شد. علت تفاوت مبلغ واریزی یارانه نقدی با رقم اعلام شده برای بعضی افراد، اقساط ماهانه وام یک میلیون تومانی آنها بوده است مدیر روابط عمومی بانک مرکزی: دیشب ۱۰ دقیقه مانده به اتمام صحبت‌های رئیس‌جمهور، واریز یارانه‌ها آغاز شد.تا ساعت ۳ صبح تمام یارانه‌ها واریز شد به جز یک یا دو […]

تمام یارانه‌ها واریز شد. علت تفاوت مبلغ واریزی یارانه نقدی با رقم اعلام شده برای بعضی افراد، اقساط ماهانه وام یک میلیون تومانی آنها بوده است

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی: دیشب ۱۰ دقیقه مانده به اتمام صحبت‌های رئیس‌جمهور، واریز یارانه‌ها آغاز شد.تا ساعت ۳ صبح تمام یارانه‌ها واریز شد به جز یک یا دو بانک که طبق اطلاع بانک‌ مرکزی این دو بانک هم واریزی را انجام دادند، اما پیامک آن ساعت ۵ ارسال شده است.

علت تفاوت مبلغ واریزی یارانه نقدی با رقم اعلام شده توسط رئیس جمهور، وام یک میلیون تومانی بود که در دولت قبل به افراد داده شده بود، ۳۵ هزار تومان اقساط ماهانه آن را سازمان هدفمندی یارانه کسر کرده بود، که سخنگوی دولت دستور بررسی و رفع این موضوع را دادند.