در اهواز ، قیمت نان تافتون ۲ هزارتومان و کیسه آرد به ۵۰۰ هزارتومان رسید

در اهواز ، قیمت نان تافتون ۲ هزارتومان و کیسه آرد به ۵۰۰ هزارتومان رسید. همزمان با اعلام نرخ جدید آرد صنعتی و آزادپخت از سوی وزارت جهاد کشاورزی ، شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت برخی اقلام مرتبط در بازار هستیم بطوریکه از سه روز گذشته قیمت هر قرص نان تافتون آزاد پخت بدون تغییر در […]

در اهواز ، قیمت نان تافتون ۲ هزارتومان و کیسه آرد به ۵۰۰ هزارتومان رسید. همزمان با اعلام نرخ جدید آرد صنعتی و آزادپخت از سوی وزارت جهاد کشاورزی ، شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت برخی اقلام مرتبط در بازار هستیم بطوریکه از سه روز گذشته قیمت هر قرص نان تافتون آزاد پخت بدون تغییر در وزن و کیفیت در محلات کیان آباد و گلستان اهواز به ۲۰۰۰ تومان رسید

همچنین قیمت هر کیسه آرد آزاد برای پخت خانگی به ۵۰۰ هزار تومان رسیده که این امر می تواند موجب ایجاد مشکلاتی برای خانواده ها بویژه روستاییان در خصوص تهیه نان مورد نیاز گردد