فروش نفت خارج از مجاری دولت، خطایی تاریخی است

معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم معتقد است که واگذاری فروش نفت به خارج از مجاری دولت حتی به بهانه دور زدن تحریم ها یک خطای جدی است.متن پیام اینستاگرامی اسحاق جهانگیری به بهانه روز ملی شدن صنعت نفت به شرح زیر است: « ۲۹ اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران گرامی باد.نفت یکی […]

معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم معتقد است که واگذاری فروش نفت به خارج از مجاری دولت حتی به بهانه دور زدن تحریم ها یک خطای جدی است.متن پیام اینستاگرامی اسحاق جهانگیری به بهانه روز ملی شدن صنعت نفت به شرح زیر است:

« ۲۹ اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران گرامی باد.نفت یکی از بزرگترین سرمایه های توسعه ملی است و مجلس با تصویب این قانون در سال ۱۳۲۹ راهی نو برای استقلال و پیشرفت کشور گشود. اگرچه این تلاش ها با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ناتمام ماند.یاد مرحوم دکتر محمد مصدق و نهضت ملی شدن نفت که همچنان برتارک افتخارات تاریخی ملت ایران و مبارزات حق طلبانه و ضداستعماری منطقه می درخشد، گرامی باد.

نفت هنوز هم ظرفیت بزرگ اقتصاد ایران است که باید در خدمت توسعه همه جانبه کشور، تقویت زیرساخت های ملی، توانمندسازی جامعه و بخش خصوصی و مقابله با نابرابری و فقر باشد.تجربه ای که با تاسیس حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی در برنامه سوم آغاز شد، ولی در روند تحریم های ظالمانه بدرستی پیش نرفت.امروز هم اقتصاد کشور نیازمند احیای همان نقش ملی و توسعه ای نفت است.

غفلت از سرمایه گذاری در صنعت نفت بمنظور افزایش تولید آن، در حقیقت بی توجهی به نیازها و ضرورتهای اساسی آینده است.مسئولیت و نقش نهادی دولت در این کار تاریخی است. لذا واگذاری فروش نفت به خارج از مجاری دولت حتی به بهانه دور زدن تحریم ها را باید یک خطای جدی دانست.از تجربه های تلخ سالیان پیش و از دست رفتن بیت المال و سرمایه های ملت نباید عبرت بگیریم؟! »