لایحه بودجه ۱۴۰۱ در شورای نگهبان تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این شورا خبر داد. هادی طحان نظیف در حساب توییتری خود نوشت: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.با آرزوی سالی سرشار از موفقیت، برکت و سلامتی برای همه مردم عزیز ایران.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این شورا خبر داد. هادی طحان نظیف در حساب توییتری خود نوشت: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.با آرزوی سالی سرشار از موفقیت، برکت و سلامتی برای همه مردم عزیز ایران.